Senast uppdaterad: 06/26/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Strategisk plan och budget


Den strategiska planen styr nämnder och bolag. Den utgår från utvecklingsplanen och innehåller följande prioriterade utvecklingsområden för verksamheterna:

 • En trivsam växande småstad
 • Barnvänliga Boden
 • Boden en plats för företagsamma
 • Integration som tillgång
 • Här talar vi med medborgarna, inte till dem
 • Alla är värdefulla i Boden
 • Kontinuerlig verksamhetsutveckling
 • Trygg och säker vård och omsorg
 • Vi arbetar tillsammans
 • Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet
 • Boden kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 • En kommun med långsiktigt stabil ekonomi

Utvecklingsområdena är gemensamma för hela kommunen. Till varje utvecklingsområde finns det målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen. I det kommunövergripande styrkortet finns de som gäller för kommunen som helhet. I varje nämnds styrkort finns de indikatorer som gäller för nämnden.

I den strategiska planen ger fullmäktige också utredningsuppdrag till nämnder och bolag. Även resursfördelningen för tre år framåt finns med.

För att medborgarna ska veta vilken service som de kan förvänta sig av kommunen finns serviceförklaringar Öppnas i nytt fönster. De som är gemensamma för hela kommunen finns i den strategiska planen. Övriga serviceförklaringar finns i nämndernas verksamhetsplaner.

Läs mer om styrning och uppföljning i Bodens kommun under avsnittet Styrning Öppnas i nytt fönster.

Strategisk plan och budget 2018-2020��ppnas i nytt f��nster
Strategisk plan och budget 2017-2019��ppnas i nytt f��nster
Strategisk plan och budget 2016-2018��ppnas i nytt f��nster
Strategisk plan och budget 2015-2017��ppnas i nytt f��nster
Strategisk plan och budget 2014-2016 pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Strategisk plan och budget 2013-2015  Öppnas i nytt fönster
Strategisk plan och budget 2012-2014  Öppnas i nytt fönster
Strategisk plan och budget 2011-2013pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Strategisk plan och budget 2010-2012pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Strategisk plan och budget 2009-2011pdf-dokument Öppnas i nytt fönster

Boden Bilds budgetnummer Öppnas i nytt fönster finns en kort sammanfattning av kommunens budget.


Genvägen