Senast uppdaterad: 02/26/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Allmänna val


I Sverige håller vi val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart 4:e år samt val till Europaparlamentet vart 5:e år. 

2018 är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige hålls 9 september.

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen: 

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Rösträtt till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat land inom den Europeiska unionen kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

Inför valet till Europaparlamentet får du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige en blankett från Valmyndigheten där du anmäler eller avanmäler dig till den svenska röstlängden.

Rösträtt för utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Särskilda regler för vissa EU-medborgare

Du som är medborgare i ett EU-land och har full immunitet och bor i Sverige men inte är folkbokförd här, har rösträtt i val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och Europaparlamentet om du senast 30 dagar före valet anmäler dig till röstlängden.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra de olika valen. Valmyndigheten har hand om valförberedelser, upprättar röstlängder, utfärdar röstkort med mera.

Valnämnden

Kommunen har en valnämnd som rent praktiskt genomför valen, folkomröstningar och eventuella extra val. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns röstmottagare. Valnämnden kan också informera om hur valet går till och var du kan rösta.

Valnämndens kansli
Stadshuset
961 86 Boden
Tel: 0921-620 00
E-post: valnamnd@boden.se

Röstmottagare

Röstmottagarna tar emot väljarnas röster under valdagen. Gör en preliminär sammanräkning av rösterna och rapporterar resultatet till Länsstyrelsen under valdagens kväll.
Kommunen annonserar efter röstmottagre innan valen.

Kommunal folkomröstning

Initiativ till kommunal folkomröstning kan antingen tas genom motion av fullmäktigeledamot eller som ett förslag i samband med ett ärende.

Folkinitiativ

Ett s k folkinitiativ finns också. Om minst 10 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna så begär genom namninsamling (med namnförtydligande och personnummer) måste kommunfullmäktige behandla framställningen. Därmed inte sagt att folkomröstning skall genomföras. Det beslutas av kommunfullmäktige. Initiativet skall vara skriftligt och ange den aktuella frågan.

Proportionalitet

Det svenska valsystemet ska så rättvist som möjligt spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas mandaten (platserna) i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet. Om partiet får t.ex. 20 procent av rösterna, ska det också få ca 20 procent av mandaten. Ett sådant valsystem kallas proportionellt.

Spärrar

Endast de partier som uppnått en viss storlek får vara med i fördelningen av mandat. Det gäller vid alla val utom till kommunfullmäktige, där det inte finns någon sådan gräns, s.k. spärr.

Partier

Valsystemet baseras på partier. Man röstar på ett parti och kan samtidigt ge en av partiets kandidater på valsedeln en personröst.

Kandidater

Då partiet beställer valsedlar ska de lämna in en lista på de kandidater som kandiderar för partiet. Det ska framgå vilken ordning kandidaterna ska stå på valsedeln, deras namn samt en övrig id-uppgift. Övrig id-uppgift kan t.ex. vara ålder, bostadsort eller kontaktuppgifter. Kandidaterna måste ha samtyckt.

Valdeltagande i Bodens kommun

2014  86,12%

2010  82,96%

2006  81,42%

2002  81,08%

XX


Länkar


Genvägen