Senast uppdaterad: 12/29/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Rektor har ordet


Välkommen till oss på Hedens skola!

En skola fungerar ofta som hjärtat i en by. Det är angeläget och viktigt oavsett man har barn i skolan eller inte att det finns en skola där man bor som alla kan vara stolta över. 

Jag som rektor på skolan ser, precis som alla skolans engagerade och duktiga pedagoger, vårt uppdrag som oerhört viktigt, att under några år vara delaktiga på den resa in i framtiden som eleverna på vår skola gör.

Du som förälder är en lika viktig del i den resan.

Lärandet sker överallt, inte endast innanför skolans väggar. Skolan är belägen mitt i byn med en skog intill där vi tillsammans med ”Skogen i skolan” har ett samarbete för att nyttja den miljön i elevernas lärande. ”Skogen i skolan” är ett nationellt samverkansprojekt mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

Min vision som rektor;

Vi på Hedens skola utbildar världsmedborgare med kompetenser och förmågor som gör positiva avtryck i dagens och morgondagens globaliserade värld. 

Lärandet begränsas inte till klassrummet och skolan utan sker i nära samarbete och i dialog med det kringliggande samhället och genom möte med hela världen. 

Med hjälp av olika verktyg, så som IKT, och med ett entreprenöriellt förhållningssätt där kollegial samverkan är av stor vikt, strävar vi mot målet. Motivatorn är vår vision. 

Jag är övertygad om att goda relationer, tydliga normer och en tro på det kompetenta barnet, i kombination med en mångfald av arbetssätt och material, leder till att våra elever blir rustade för framtiden och kommer att minnas sin tid på Hedens skola med glädje! 

Med ovanstående i fokus är vår intention att alla som bor och verkar i Heden ska känna stolthet över skolan i byn!

Välkommen till oss! 

Maria Larsson-Palo, rektor


Genvägen