Senast uppdaterad: 05/16/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Delårsrapport


Delårsrapporter tas fram två gånger per år, april och augusti. I delårsrapporten per augusti följs mål, verksamhet och ekonomi upp. Den strategiska planen följs upp i förvaltningsberättelsen och verksamhetsplanerna i verksamhetsberättelserna. Vid årets slut sker motsvarande uppföljning i årsredovisningen. Delårsrapporten per april är förenklad och innehåller endast en uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Förutom delårsrapporterna och årsredovisningen görs även månadsrapporter tre gånger per år. De innehåller en prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut.

Syftet med uppföljningen är att få beslutsunderlag för åtgärder och fortsatt planering. Läs mer om styrning och uppföljning i Bodens kommun under avsnittet Styrning Öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport januari-april 2018
Delårsrapport januari-augusti 2017��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-april 2017
Delårsrapport januari-augusti 2016
Delårsrapport januari-april 2016��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-augusti 2015��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-april 2015��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-augusti 2014��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-april 2014��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-augusti 2013��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-april 2013��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-augusti 2012��ppnas i nytt f��nster
Delårsrapport januari-april 2012��ppnas i nytt f��nster


Genvägen