Senast uppdaterad: 12/22/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Verksamhetsplaner


Med utgångspunkt från den strategiska planen arbetar nämnderna och bolagen varje år fram en verksamhetsplan. Den innehåller vilken verksamhet som planeras för kommande år och vilka aktiviteter som planeras för att nå de gemensamma målen i strategiska planen. De innehåller även fördelningen av budgeten för kommande treårsperiod. Av planerna framgår också vilken service som medborgarna kan förvänta sig av nämndens olika verksamheter.

Läs mer om styrning och uppföljning i Bodens kommun under avsnittet Styrning Öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsplaner 2018-2020

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - räddnings- och beredskapsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - arbetsmarknadsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Fastighetsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Kultur fritids- och ungdomsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Miljö- och byggnämnden��ppnas i nytt f��nster
Socialnämnden��ppnas i nytt f��nster
Utbildningsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Överförmyndarnämnden��ppnas i nytt f��nster

Bolagen och Stiftelsen BodenBo��ppnas i nytt f��nster

Verksamhetsplaner 2017-2019
Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - räddnings- och beredskapsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - arbetsmarknadsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Fastighetsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Kultur fritids- och ungdomsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Miljö- och byggnämnden��ppnas i nytt f��nster
Socialnämnden��ppnas i nytt f��nster
Utbildningsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Överförmyndarnämnden��ppnas i nytt f��nster

Bolagen och Stiftelsen BodenBo��ppnas i nytt f��nster

Verksamhetsplaner 2016-2018
Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - räddnings- och beredskapsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - arbetsmarknadsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Fastighetsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Kultur fritids och ungdomsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Miljö- och byggnämnden��ppnas i nytt f��nster
Socialnämnden��ppnas i nytt f��nster
Utbildningsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Överförmyndarnämnden��ppnas i nytt f��nster

Bolagen och Stiftelsen BodenBo��ppnas i nytt f��nster

Verksamhetsplaner 2015-2017
Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - räddnings- och beredskapsförvaltningen��ppnas i nytt f��nster
Miljö- och byggnämnden��ppnas i nytt f��nster
Socialnämnden��ppnas i nytt f��nster
Tillväxtnämnden��ppnas i nytt f��nster
Utbildningsnämnden��ppnas i nytt f��nster
Överförmyndarnämnden��ppnas i nytt f��nster

Bolagen och Stiftelsen BodenBo��ppnas i nytt f��nster

Verksamhetsplaner 2014-2016
Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
Kommunstyrelsen - räddnings- och beredskapsförvaltningenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
Miljö- och byggnämndenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
SocialnämndenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
TillväxtnämndenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
UtbildningsnämndenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster
ÖverförmyndarnämndenPDFdokument��ppnas i nytt f��nster

Bolagen och Stiftelsen BodenBoPDFdokument��ppnas i nytt f��nster

 


Genvägen