Senast uppdaterad: 03/21/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Integrationsprojekt


Arbetsmarknadsförvaltningen kan bevilja bidrag till projekt som riktar sig asylsökande samt nyanlända med uppehållstillstånd.

Bidrag kan sökas av enskilda föreningar och organisationer som är religiöst och politiskt obundna.

Vid bedömningen av inkomna ansökningar prioriteras projekt som bedöms bidra till social hållbarhet. Det innebär att projektet ska vila på Bodens kommuns värdegrund om alla människors lika värde.

Ansökningar kommer att prövas löpande i och med att nya riktlinjer för integrationsbidrag har fastställts 2018-03-14

Riktlinjer för integrationsbidrag publiceras 2018-03-15.


Genvägen