Senast uppdaterad: 03/07/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Föreningar


Hockeybarn - Foto Mats Engfors/fotographic

Tillsammans med Bodens alla föreningar vill vi lyfta fram kultur- och fritidslivet i Boden. Här har vi samlat lite information som vi tror att ni som förening kan ha nytta av.


 

Glöm inte inlämning för lokalt aktivitetsstöd, (LOK) för hösten 2017!  

Deadline den 25 februari.

Medsänd årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser samt se till att ni har uppdaterade uppgifter i vårt föreningsregister, så att vi kan handlägga utan försenande komplettering.

- Aktiviteter bedrivna under våren ska redovisas senast den 25 aug.
 
- Aktiviteter bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 feb.
  Ärenden inkomna efter dessa datum behandlas inte.

* Vi lämnar aktivitetsbidrag till personer mellan 7-25 år samt till föreningar    med funktionsnedsatta, där ingen åldersgräns krävs.       
* Minst tre och max 30 personer per deltagartillfälle. 
* Aktivitetstid per tillfälle minst 60 min.

Ansökan om Lokalt aktivitetsstöd (LOK) för idrottsföreningar, söks via IdrottOnline och Riksidrottsförbundet (RF) för att erhålla statligt stöd. Den bekräftelsen tar vi också emot.

Men länken som ska skicka en kommunfil via IdrottOnLine till Kultur- fritids och ungdomsförvaltningen är inte i funktion.

Scanna eller kopiera istället den bekräftelsen ni får från RF/IdrottOnLine och skicka in den till oss.

För utförligare information om närvaroregistrering, gå in på RF via länken. 

Svensk Idrott Närvaroregistrera��ppnas i nytt f��nster


Länkar


Genvägen