Senast uppdaterad: 04/20/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ordningsföreskrifter idrottshallar


Lokal ordningsföreskrift för Bodens kommuns idrottshallar   
   
 • Hyrare äger inte tillträde till lokalen förrän vid hyrestidens början. Vid hyrestidens slut skall lokalerna vara helt utrymda, underlåtenhet att respektera detta kan leda till extra debitering eller övertidskostnader.
 
 • Sista 5 minuterna på träningstiden är utrymningstid så att lokalen skall vara klar att nyttjas på nästa utsatta tid.
 
 • Omklädningsrummen får nyttjas 20 minuter före och efter träning, vid match 1 timme före samt 30 min efter matchslut.
 
 • Redskap ska återställas på anvisad plats efter träningen. Extra arbetskostnad kan komma att debiteras för eventuellt återställande.
 
 •  Det är alltid förbjudet att blockera eller låsa anvisade utrymningsvägar och dörrar.
 
 • Ansvarig ledare ska alltid finnas på plats och ansvara för pågående verksamhet samt lämna lokalen sist.
 
 • Ansvarig ledare skall vara fyllda 18 år.
 
 • Lokaler där hyraren har egen nyckel, ansvarar ledaren för att lokalen lämnas i fullgott skick med lampor/belysning släckt samt att dörrar och fönster är stängda och låsta.
 
 • Nödvändiga reparationer, matcher eller andra arrangemang, kan temporärt bryta gällande bokning. Ersättningstider lämnas ej.
 
 • Endast skor avsedda för inomhus bruk (utan svart sula) får användas i hallarna.
 
 • Fotboll förbjuden i A-hallen Hildursborg.
 
 • Handbollsklister tillåtet endast i A-hallen Hildursborg. Handbollsklister i övriga hallar eller andra utrymmen är förbjudet.
 
 • Användandet av bollar, klubbor, och dylikt samt spel i alla former i korridorer, trappor, omklädningsrum, mm är förbjudet.
 
 • För kläder eller kvarglömda effekter ansvaras ej, gäller även låsbara utrymmen.
 
 • Efter match eller övrigt arrangemang, ansvarar arrangören för att grovstädning sker på plan, läktare, papperskorgar i omklädningsrum och toaletter töms samt att alla övriga bokade utrymmen såsom kök och serveringsutrymmen städas och att sopor föres till avsedda kärl.
 
 • Vid avbokning senare än 7 dagar för bokad lokal uttages hel avbokningsavgift  +200%.
 
 • Avbokning av matcher, cuper eller övriga arrangemang senare än 14dagar uttages hel avbokningsavgift + 100%.
 
 • Doping och drogfri lokal, alkohol samt all annan användning av drog/dopnings klassade produkter är förbjudet.
 
 •  Underlåtenhet att efterfölja de lokala ordningsföreskrifterna eller personalens tillsägelser kan medfölja avvisning samt avstängning från plats och lokal.
 
 • Vid speciella tillfällen kan vissa avsteg från den lokala ordningsföreskriften göras, dock endast i samråd med ansvarig på Bodens kommun.
 
   

 


Genvägen