Senast uppdaterad: 10/23/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kontakta Fritid


Roger Arespång��ppnas i nytt f��nster
Biträdande förvaltningschef
0921-623 10

 

Föreningsservice

Nina Uusitalo��ppnas i nytt f��nster
Kulturutvecklare
0921-624 90

Agneta Kemlén��ppnas i nytt f��nster
Fritidsutvecklare
0921-623 13

Debiteringar, lotteritillstånd, starta förening, föreningsregister, LOK-stöd, anläggningsbidrag, bidrag till badplatser, skoterleder, USM/JSM mm.

 

Mats Boström��ppnas i nytt f��nster
Administratör bokning
0921-622 99

Bokning av idrottshallar, ishallen, airdome, Boden Arena mejla till

bokning(a)boden.se��ppnas i nytt f��nster

Mattias Enström��ppnas i nytt f��nster
Bokning
0921-624 03

Bokning vardagar kl 7-16 om Mats Boström inte går att nå.

Boden Arena
Kent Hedlund
Arbetsledare

Jour vaktmästare 
070-590 22 80

Björknäsvallen
Sture Andersson
Arbetsledare
0921-621 07

Hildursborg
Expedition
0921-624 03


Genvägen