Senast uppdaterad: 03/07/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Arbetsmarknadsförvaltningen


Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde är sysselsättning, arbetsmarknadsåtgärder, integrations- och vuxenutbildningsfrågor.

Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder stöd till personer som av olika anledningar har svårigheter att få ett jobb.

Prioriterade målgrupper för förvaltningens arbete är; ungdomar, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta samt personer med annan problematik som innebär svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

De insatser som erbjuds utgår från individens förutsättningar och ska bidra till och stärka möjligheten till egenförsörjning.

Arbetet sker i nära samverkan med övriga kommunala förvaltningar, det lokala näringslivet, Arbetsförmedlingen och andra externa organisationer.

Arbetsmarknadsförvaltningen är organiserad under kommunstyrelsen


Genvägen