Senast uppdaterad: 05/29/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Arbete


Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar aktivt för att alla kommuninvånare ska få möjlighet att få ett arbete. Det sker bland annat genom olika former av
arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsamarknadsförvaltningen kan hjälpa unga och vuxna arbetssökande med tidsbegränsade insatser som praktik, arbetsträning, nystartsjobb och individuellt stöd. Prioriterade grupper är unga medborgare (18-30år), nyanlända, långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättning. Gemensamt för insatserna är att de innebär en möjlighet för den enskilde att prova ett arbete, visa sin förmåga en tid, motiveras och att utvecklas.

I arbetet med arbetsmarknadsinsatser har vi ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Den som är arbetssökande och inskriven vid Arbetsförmedlingen kan vara aktuell för att ta del av arbetsmarknadsåtgärder.

Målet är att den enskilde ska kunna gå vidare till arbete, utbidlning och egenförsörjning.

Kontakt
Arbetsmarknadssamordnare
Johanna Reikkola
0921-629 78


Genvägen