Senast uppdaterad: 09/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Studiestartsstöd


Är du mellan 25 och 56 år, arbetslös och saknar utbildning från grundskolan eller gymnasiet? Från och med 2 juli 2017 kan du ansöka om ett nytt studiebidrag: studiestartsstödet.  

Studiestartsstödet är ett nytt studiestöd som ska ge fler personer möjlighet att utbilda sig för att komma ut på arbetsmarknaden. Tanken med det nya stödet är att det ska fungera som en startmotor för att komma igång med studier på Vuxenutbildningen eller Folkhögskola.

Hur mycket kan du få i studiestartsstöd?

Med studiestartsstödet kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag på 8500 kronor per fyra veckor. Det är till för att du som är arbetslös ska kunna börja studera för att i förlängningen få ett jobb. 

Du kan få stödet under maximalt 50 veckor för heltidsstudier. Du kan även studera i långsammare takt, 50 procent i 100 veckor eller 75 procent i 67 veckor. Bidraget är något högre än det genomsnittliga aktivitetsstödet men lägre än studiemedlen. 

Vem kan få studiestartsstöd?

Du som:

  • är mellan 25-56 år 
  • har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
  • har kort tidigare utbildning
  • har ett stort behov av utbildning för att kunna få ett arbete
  • inte har haft studiestöd under de senaste tre åren

Kommunen gör alltid en individuell prövning av om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet utifrån  tidigare utbildning och behov av utbildning. 

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av studiestartsstöd kan du kontakta Lärcentrum via mejl på larcentrum@boden.se. Vi utreder om du uppfyller kraven för att få bidraget, och skickar sedan in en ansökan till CSN. Det är CSN som beslutar om du får bidraget.


Genvägen