Senast uppdaterad: 10/03/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lokförarutbildning


Delar av utbildningen sker ute i näringslivet

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning där delar av utbildningen genomförs ute i näringslivet hos branschföretagen. Utbildningen är utformad utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens.

Goda chanser till arbete

Då utbildningen är utformad i nära samarbete med branschföretagen i den aktuella branschen gör att ca 80 % av alla som läser en YH-utbildning får jobb eller startar eget efter avslutad utbildning.


Kvinnlig tågförare

Lokförarutbildning i Boden.

Tågbranschen i Sverige står inför stora nyrekryteringsbehov de närmsta åren, inte minst på grund av pensionsavgångar, därför har branschen ett stort nyrekryteringsbehov.

 

Mer information om ansökan och behörighet till lokförarutbildning.

Lokförarutbildningen i Boden är en yrkeshögskoleutbildning på 300 YH-poäng som pågår i 60 veckor.

För mer information:
Jens Fredriksson 070-535 91 77


Ansökan
Webbansökan www.lokforarutbildning.se Öppnas i nytt fönster.

Antagning och försörjning (SFS 2009:130 Öppnas i nytt fönster)

Behörig att antas till utbildningen är den som

  1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 poäng,
  2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng,
  3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,
  4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där behörig till motsvarande utbildning, eller
  5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har annat modersmål än svenska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

För behörighet att antas till utbildningen krävs dessutom att du uppfyller de säkerhetskrav som ställs på dina personliga egenskaper och din hälsa se Transportstyrelsens regelverk Öppnas i nytt fönster. Detta mäts genom urvalstest, intervjubedömning och hälsoundersökning.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN Öppnas i nytt fönster.

TCC Bodens kommun


Behöver du hjälp med att hitta rätt kurs eller utbildning, studieplan, studieekonomi eller kanske tips och råd om hur du själv kan söka information. Kontakta Catrin Söderström, 0921-627 52 för mer information och tidsbokning hos studie- och yrkesvägledare.


Genvägen