Senast uppdaterad: 11/18/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Nyttiga länkar


Förutom den kommunala konsumentvägledningen finns det andra myndigheter och organisationer som kan vara till hjälp i vissa fall. All rådgivning hos nedanstående myndigheter och organisationer är kostnadsfri. I vissa fall ges inte rådgivning till enskilda konsumenter. Tala med konsumentvägledare i din egen kommun. Länkar till nedanstående organisationer finns i högra kolumnen.

Konsumentverket
Allmänna reklamationsnämnden
Råd och rön
Svarta listan��ppnas i nytt f��nster
Hyresnämnden
Livsmedelsverket
Kronofogden
Kammarkollegiet
Nix-telefon��ppnas i nytt f��nster

Plus
Kontrollerad bilverkstad
Telepriskollen
Bredbandskollen
Skatteverket
Banksäkerhet

Konsumentverket

Konsumentverket (KOV) är en statlig myndighet för konsumentfrågor. På deras webbplats finns information om konsumenträtt, aktuella konsumentfrågor och köpråd. De undersöker marknaden, förhandlar med branschorganisationer om bl. a. bättre villkor för köparna, ingriper mot vilseledande marknadsföring, testar produkters säkerhet samt ger ut broschyren Koll på Pengarna och mycket skolmaterial. På sin webbsida finns svar de vanligaste frågorna om konsumenträtt, ekonomi, boende, bilar, energi, Internet & IT, resor, reklam, miljö och barnsäkerhet. KOV ger ingen rådgivning till enskilda konsumenter. Tala med konsumentvägledare i din egen kommun.

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet. ARN prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Denna prövning är kostnadsfri. När en tvist ska avgöras i ARN finns representanter från båda sidor, köpare och näringsidkare, med vid sammanträdet. Nämnden lämnar rekommendationer hur tvister bör lösas. Det hör till god sed i affärsvärlden att följa besluten. ARN ger inte direktrådgivning till konsumenter, tala med konsumentvägledningen i din egen kommun. På webbsidan kan du läsa om vanliga klagomål hos ARN samt vilket svar de har givit på respektive fråga.

Råd och Rön

Råd och Rön är en konsumenttidning där du kan läsa tester, allmänna köpråd, undersökningar etc. Konsument Boden har tidningen.

Svarta listan

Råd och Röns Svarta lista redovisar företag som vägrat följa ett beslut i Allmänna reklamationsnämnden. Råd och Rön publicerar två Svarta listor per år som bygger på nya fall hos ARN. Du kan via länken Svarta listan, till höger, läsa om de företag som ej följt ARN:s beslut.

Hyresnämnden 

Hyresnämnden hjälper till att lösa tvister mellan hyresvärd och hyresgäst. Du som hyresgäst kan vända dig till hyresnämnden för att få hjälp (även hyresvärden kan vända sig dit). För Norrbottens del finns hyresnämnden i Umeå. Läs mer om detta i länken Hyresnämnden.

Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket är en statlig myndighet för livsmedelsfrågor. I Bodens kommun är det Samhällsbyggnadskontoret du ska prata med. Mer information finns på länken Livsmedelsverket, i högra kolumnen.

Kronofogden

Här hittar du mycket information om bland annat handräckning, utmätning, skuldsanering.

Kammarkollegiet

Hit kan du ringa och höra ifall det resebolag du tänker åka med har betalat in den summa pengar som bolagen, enligt resegarantilagen, ska ställa som säkerhet. Det är viktigt att tillräckligt betalats in och att den tid som inbetalningen avser gäller den tid du skall resa. Kammarkollegiet avgör, utifrån inbetalt belopp, vilken ersättning resenärerna skall få ifall en paketresa inte blir av eller avbryts i förtid.

Nix-telefon 

Om du vill slippa telefonförsäljning och insamlingar kan du anmäla dig till Nix-telefon. Du ringer telefonnummer 020-27 70 00. Du kommer in i en spärrlista som anger att du vill slippa telefonförsäljning och insamlingar. Säljaren/insamlaren är skyldig att kontrollera hos Nix-telefon vilka som anmält att de vill slippa försäljning/insamling. Länk med mer information finns till höger.

Plus 

Plus är ett konsumentprogram som sänds i SVT. På deras webbplats kan du se avsnitt och ta del av tips och gjorda tester.

Kontrollerad bilverkstad

Kontrollerad bilverkstad, den gröna punkten, innebär att en verkstad uppfyller vissa villkor. För att garantera att villkoren är uppfyllda ingår dessa verkstäder i ett system där de får oanmälda stickprovskontroller av reparationsarbetet. Det sker även en kontroll av att verkstaden uppfyller alla krav exempelvis när det gäller prisuppgifter. På webbplatsen hittar du din närmsta kontrollerade bilverkstad samt mer information om vad detta innebär. Länk finns till höger.

Telepriskollen

På Telepriskollens webbplats får du hjälp att jämföra priser och villkor för mobiltelefoni, fast telefoni och Internet. Genom att göra en kalkyl kan du se vilket abonnemang som blir billigast för dig.

Bredbandskollen

Bredbandskollen hjälper dig som bredbandskund att utvärdera din bredbandsuppkoppling. På deras webbplats finns ett verktyg som ger ett mätvärde och en rekommendation hur väl detta mätvärde stämmer överens med den förväntade kapaciteten på Internetanslutningen.

Skatteverket

Skatteverket arbetar med skatt, folkbokföring och bouppteckningar. De tar emot och granskar deklarationer och hanterar skatteärenden både åt privatpersoner och företag. Skatteverket sköter även folkbokföringsärenden t.ex. personbevis samt utfärdar id-kort. Från och med 2008 är det också Skatteverket som bevakar statens fordringar.

Banksäkerhet

Många konsumenter använder Internet när de ska handla och utföra sina bankärenden. På webbplatsen Banksäkerhet har Svenska Bankföreningen samlat tips och råd på vad du bör tänka på för att du tryggt och säkert ska kunna sköta dina bankärenden, betala med kort samt köpa produkter och tjänster på Internet.


Länkar


Genvägen