Senast uppdaterad: 01/09/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Behov av god man


Vem kan få en god man?
För att få god man krävs det att man har sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande som gör att man inte själv klarar att sköta sin ekonomi eller ta till vara sina rättsliga och personliga intressen.

Det finns ett krav på att man på grund av sjukdom behöver hjälpen och att man inte kan få hjälpen på något annat sätt. Om hjälpbehovet kan tillgodoses med mindre ingripande insatser, exempelvis med hjälp av nära anhörig, fullmakt, personligt ombud eller socialtjänstens insatser ska inte ett godmanskap anordnas. Det är frivilligt att ha god man.

En egen ansökan om god man kan göras av den som behöver god man eller dennes make, maka, sambo eller nära anhöriga. Även överförmyndaren kan ansöka om god man. Ansökan skickas till Luleå tingsrätt. Tingsrätten beslutar om någon ska få en god man och vad gode mannen ska hjälpa till med.

Vad kan en god man hjälpa till med?
Gode mannens uppgift är att hjälpa till med ansökningar om de stödinsatser och beställning av de tjänster som behövs för att vardagen ska fungera för den enskilde. En god man ska vara överens med den det gäller innan han eller hon gör ett ärende. Den som har hjälp av en god man har rätt att fatta egna beslut, får skriva under avtal och bestämma över sina pengar.

En god mans uppdrag är inte att utföra praktiska sysslor som att handla, städa eller exempelvis packa ner och packa upp saker i samband med att den enskilde flyttar. En god mans uppgift är heller inte att följa till läkare, tandläkare, frisör etc.

Delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person kan ingå i gode mannens uppdrag.

Vem kan bli god man?
Överförmyndarnämnden utser en person som är lämplig att bli god man. Den som ska ha god man har rätt att säga vad man tycker om den person som föreslås bli god man.

Den som ansöker om god man kan också själv lämna förslag på någon man skulle vilja ha som god man. Överförmyndarnämnden ska då utreda om den personen är lämplig.


Genvägen