Senast uppdaterad: 12/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förvaltarskap


Förvaltarskap är till skillnad från godmanskap inte frivilligt, utan en tvångsåtgärd. Den som har förvaltare förlorar helt eller delvis rätten att sköta sin ekonomi och ingå avtal. Förvaltaren behöver inte den enskildes samtycke utan kan fatta beslut inom ramen för uppdraget. Eftersom förvaltarskap är en ingripande tvångsåtgärd ska det bara användas när den enskilde inte kan få hjälp på något annat, mindre ingripande sätt. Om den enskilde kan få hjälp av en god man behöver inte en förvaltare utses. Förvaltarskap kan anordnas för den som på grund av sitt sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd riskerar att fara illa på grund av sitt eget handlande eller riskerar att bli svårt utnyttjad av andra. 

Den som har förvaltare kan fortfarande bestämma över strängt personliga frågor och kan exempelvis ingå anställningsavtal, gifta sig, skriva testamente, bestämma om behandling inom sjukvården och bestämma om de vill ta emot stödinsatser som en förvaltare ansökt om. En förvaltare kan inte tvinga sin huvudman att flytta från sitt boende även om en förvaltare är den som kan ansöka om ett annat boende.

Tingsrätten beslutar om någon ska få en förvaltare och vad som ingår i förvaltarens uppdrag. En egen ansökan om förvaltare kan göras till tingsrätten av den som behöver förvaltare, dennes ställföreträdare, make, maka, sambo eller nära anhöriga. 


Genvägen