Senast uppdaterad: 03/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Gode mannens uppdrag


Tre olika delar kan ingå i en god mans uppdrag

Bevaka rätt
God man ska se till att den enskildes rättigheter i samhället respekteras
och hjälper till att bevaka detta.

God man kan ansöka om 

 • stödinsatser från socialtjänsten
 • bidrag, exempelvis bostadsbidrag och försörjningsstöd
 • skuldsanering

 och hjälpa till vid bland annat

 • arv
 • deklaration
 • försäljning och köp av bostad
 • förhandling om avbetalningsplaner
 • överklaganden

Förvalta egendom innebär bland annat att god man

 • tar hand om inkomsten
 • ser till att räkningar blir betalda
 • lämnar fickpengar
 • sköter om tillgångar på banken

Sörja för person
God man gör regelbundna besök för att veta hur vardagen fungerar
och ska bevaka att den enskilde

 • får nytta av sina tillgångar
 • får den omvårdnad som behövs
 • får möjlighet till en meningsfull fritid

Genvägen