Senast uppdaterad: 03/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kostnad för god man


En god man får betalt för uppdraget och har rätt till viss ersättning för utgifter
t ex bilresor, telefon, brevporto.

Att ha god man som bevakar rätt, förvaltar egendom och sörjer för person
brukar kosta mellan 9 000-12 000 kr/år. Ibland kan det kosta mer.
Kostnaden beror på vad gode mannen gör och vilken hjälp som behövs.

Inkomst och tillgångar avgör om man själv eller kommunen ska betala
ersättningen till gode mannen. Om den beskattningsbara inkomsten år 2017
överstiger 118 720 kronor eller om det finns mer än 89 600 kr i tillgångar
får man betala hela eller delar av arvodet till god man.
Gränserna för inkomst och behållning förändras varje år.


Genvägen