Senast uppdaterad: 06/01/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Samtycke krävs för vissa förvaltningsåtgärder


Du som är god man eller förvaltare måste i vissa fall ansöka om överförmyndarnämndens samtycke för att en rättshandling eller åtgärd där du företräder huvudmannen ska vara giltig.

Överförmyndarnämndens samtycke krävs exempelvis vid :

  • uttag av spärrade bankmedel
  • köp, försäljning, uthyrning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt
  • vissa placeringar i försäkringar, aktier och utlåning
  • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för den enskildes räkning
  • drivande av rörelse
  • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller arvskifte

Blanketter för ansökan om samtycke finns här��ppnas i nytt f��nster.


Genvägen