Senast uppdaterad: 11/16/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Uppdragets innehåll och omfattning


God man eller förvaltare är en ställföreträdare som arbetar för huvudmannen mot tredje man; anhöriga, boendepersonal, myndigheter, vårdinrättningar och så vidare. Om huvudmannen behöver hjälp för att klara sin vardag är ditt uppdrag att ansöka om hjälp och anlita eventuella tjänster som behövs för att huvudmannens liv ska fungera. Att vara god man eller förvaltare är alltså inte ett socialt uppdrag och det ingår inte i uppdraget att utföra praktiska sysslor.

Ett fullständigt godmanskap eller förvaltarskap består av tre delar; bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Bevaka rätt
Ställföreträdaren ska se till att den enskildes rättigheter i samhället respekteras ochhjälper till att bevaka detta och kan ansöka om

  • stödinsatser från socialförvaltningen, t. ex hemtjänst, annat boende, kontaktperson
  • bidrag, t. ex bostadsbidrag, försörjningsstöd, handikappersättning
  • skuldsanering

Ställföreträdaren hjälper till vid bland annat deklaration, arv, försäljning eller köp av bostad, förhandling om avbetalningsplaner och överklaganden.

Förvalta egendom innebär bland annat att ställföreträdaren

  • tar hand om inkomsten
  • ser till att räkningar blir betalda
  • lämnar fickpengar
  • sköter om tillgångar på banken

Sörja för person innebär att ställföreträdaren gör regelbundna besök för att veta hur vardagen fungerar och ska bevaka att den enskilde

  • får nytta av sina pengar
  • får den omvårdnad som behövs
  • får möjlighet till en meningsfull fritid

Genvägen