Senast uppdaterad: 11/27/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Klagomål


Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare. Nämnden ska granska hur ställföreträdaren förvaltar huvudmannens egendom och i övrigt sköter uppdraget. För att nämnden ska få kunskap om hur ställföreträdaren sköter sitt uppdrag är det viktigt att personer som kommer i kontakt med ställföreträdaren lämnar information.

Har du synpunkter på hur en ställföreträdare sköter sitt uppdrag ska du i första hand att ta kontakt med honom eller henne. Kommer ni inte fram till någon lösning kan du vända dig till överförmyndarnämnden.

Ett klagomål på en ställföreträdare ska lämnas skriftligt till överförmyndarnämnden 

  • Beskriv tydligt vad ditt klagomål handlar om och ge konkreta exempel.
  • Underteckna och datera din skrivelse.
  • Lämna gärna kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig.

När nämnden får in ditt klagomål skickas en kopia av din skrivelse till ställföreträdaren som får möjlighet att bemöta klagomålet. När ställföreträdaren har yttrat sig eller tidsfristen har passerat kommer nämnden att utreda klagomålet. Utredningen kan innebära att man kontaktar huvudmannens anhöriga, boende eller andra myndighetspersoner.

Om utredningen av klagomålet visar på att ställföreträdaren är olämplig att vara kvar i uppdraget är det överförmyndarnämnden som beslutar om byte av ställföreträdare.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta överförmyndarenheten.


Genvägen