Senast uppdaterad: 12/15/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Revisorernas granskningar 2005-2008


Här kan du läsa revisorernas granskningar från tidigare år. Samtliga dokument öppnas i nytt pdf-fönster

2008

Revisorernas rapporter

Revisorernas skrivelser

Granskning av Upphandlingsverksamheten Öppnas i nytt fönster

Skrivelsen Öppnas i nytt fönster

Granskning av Jämställdhetsarbetet Öppnas i nytt fönster

Skrivelsen Öppnas i nytt fönster

Granskning av delårsrapporten aug 2008  Öppnas i nytt fönster Skrivelsen  Öppnas i nytt fönster
Granskning av kommunstyrelsen som facknämnd  Öppnas i nytt fönster Skrivelsen  Öppnas i nytt fönster
Granskning av samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin och kommunens individ- och familjeomsorg  Öppnas i nytt fönster Skrivelsen  Öppnas i nytt fönster
Kommunstyrelsens ansvarsutövande  Öppnas i nytt fönster  
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande  Öppnas i nytt fönster  
Socialnämndens ansvarsutövande  Öppnas i nytt fönster  
Miljö- och byggnämndens ansvarsutövande  Öppnas i nytt fönster  
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande  Öppnas i nytt fönster  
Näringslivsstyrelsens ansvarsutövande  Öppnas i nytt fönster  
Granskning av ärendehantering inom socialtjänsten  Öppnas i nytt fönster Skrivelse  Öppnas i nytt fönster
Granskning av biblioteksverksamheten  Öppnas i nytt fönster Skrivelse  Öppnas i nytt fönster
Granskning av årsredovisningen  Öppnas i nytt fönster Skrivelsen  Öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2008  Öppnas i nytt fönster  

2007

Revisorernas rapporter

Revisorernas skrivelser

Granskning av samverkan mellan skola och socialtjänst  Öppnas i nytt fönster Skrivelsen Öppnas i nytt fönster
Granskning av delårsrapport januari - augusti 2007  Öppnas i nytt fönster Skrivelsen Öppnas i nytt fönster
Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet  Öppnas i nytt fönster Skrivelsen Öppnas i nytt fönster
Förstudie miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet  Öppnas i nytt fönster Skrivelsen Öppnas i nytt fönster
Barnkonventionen Öppnas i nytt fönster Skrivelsen Öppnas i nytt fönster
Systematiskt miljöarbete Öppnas i nytt fönster

Skrivelsen Öppnas i nytt fönster

Granskning av integration och mångfald Öppnas i nytt fönster Skrivelsen Öppnas i nytt fönster
Granskning av bemanningsenhetens verksamhet Öppnas i nytt fönster Skrivelsen Öppnas i nytt fönster
Granskning av Försvarsmuseets verksamhet Öppnas i nytt fönster Skrivelsen Öppnas i nytt fönster
Ansvarsutövande kommunstyrelsen Öppnas i nytt fönster  
Ansvarsutövande barn- och utbildningsnämnden Öppnas i nytt fönster  
Ansvarsutövande socialnämnden Öppnas i nytt fönster  
Ansvarsutövande miljö- och byggnämnden Öppnas i nytt fönster  
Ansvarsutövande kultur- och fritidsnämnden Öppnas i nytt fönster  
Ansvarsutövande näringslivsstyrelsen Öppnas i nytt fönster  
Kommunstyrelsens Koncernledningsfunktion Öppnas i nytt fönster Skrivelsen Öppnas i nytt fönster
Granskning av årsredovisningen 2007 Öppnas i nytt fönster Skrivelsen Öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse m bilagor Öppnas i nytt fönster                                            

2006

Revisorernas rapporter 

Revisorernas skrivelser

Näringsliv och arbetsmarknadsverksamheten Skrivelsen
Gymnasieskolans anpassningsförmåga Skrivelsen
Domstolstrots Skrivelsen
Elevhälsan Skrivelsen
Delårsrapport aug 2006 Skrivelsen
Individ- och familjeomsorgen Skrivelsen
Upphandling inom individ- och familjeomsorgen Skrivelsen
Leverantörsfakturor Skrivelsen
Kostförsörjning Skrivelsen
Effekter av revisorernas granskningar Skrivelsen
Effekter av den strategiska planen Skrivelsen
Lokalförsörjning - organisation, effektivitet och ekonomi Skrivelsen
Granskning av årsredovisningen 2006 Skrivelsen
Samordnad granskning av kris- och säkerhetsarbetet i kommunkoncernen Skrivelsen

2005

Revisorernas rapporter

 Revisorernas skrivelser

Kommunens leasingbilar  skrivelse
Förstudie kommunens tillväxtåtgärder  skrivelse
Ansvarsutövande i kultur- och fritidsnämnden                          
Ansvarsutövande i näringslivsstyrelsen  
Ansvarsutövande i miljö- och byggnämnden  
Ansvarsutövande i socialnämnden  
Socialnämndens LSS-verksamhet  skrivelse
God ekonomisk hushållning  skrivelse
Renhållningen i Fyrkanten  skrivelse
Vuxenutbildningen i Fyrkanten  skrivelse
Delårsrapport 2005-08-31  skrivelse
Socialpsykiatrin  skrivelse
Personal- och lönepolitiken  skrivelse
Vårdkedjan för psykiskt funktionshindrade  
Granskning av årsredovisningen  

Genvägen