Senast uppdaterad: 07/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott


Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott bereder frågor som gäller bland annat företagande, vuxenutbildning och integration. De flesta ärenden går sedan vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut.

I utskottet sitter följande förtroendevalda för perioden 2015-2018:

Ordförande/vice ordförande

      

Inge Andersson (S), ordförande 070-203 56 67
Lars Karlsson (L), 1 vice ordförande 073-085 40 75

Ledamöter

Anders Sundström (NS) 070-214 89 20
Eva Westlund (S) 073- 804 43 64
Daniel Rönnbäck (M) 070-612 99 66
Bosse Strömbäck (V) 070-529 42 92
Maria von Schantz (M) 070-607 83 67

Ersättare

Lena Goldkuhl (S) 070-395 64 92
Sead Maglic (NS) 070-341 63 57
Anders Pettersson (KD) 070-360 89 17
Kurt Pettersson (S) 070-341 29 68
Simon Åslund Johansson (M) 073-072 76 66
Robert Lund (SD) 070-255 70 76
Lili-Marie Lundström (C) 070-623 64 00

Genvägen