Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Avgifter för bygglov och anmälan


Miljö- och byggnämnden tar ut avgifter i ärenden om bygglov, rivningslov, förhandsbesked etc. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka taxor som ska gälla.

För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av storleken på det som byggs. Även andra faktorer som planförhållanden kan påverka avgiften. Därför är det inte möjligt att kortfattat ange exakta avgifter för de många skiftande bygglovsärenden som handläggs.

Sidan är under uppdatering.

För en exakt prisbild för just ditt bygge kontakta en bygginspektör via kommunens växel 0921-620 00

 Vill du veta mer?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret
Expeditionen, tel 0921 - 621 58


Genvägen