Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Hur ansöker man?


Först bör man ta reda på vad man får lov att göra på den tänkta platsen. Inom olika delar av kommunen gäller olika bestämmelser. Nedan beskrivs några av dessa. För att få reda på vad som gäller i ditt fall bör du kontakta samhällsbyggnadskontoret på kommunen.

Man kan söka om lov på vanliga pappersblanketter, dessa hittar du på vår blankettportal ��ppnas i nytt f��nster eller ansök digitalt på e-tjänsten "Mittbygge"��ppnas i nytt f��nster. För detta krävs att man har e-legitimation.

Det finns många fördelar med att ansöka digitalt. Ansöker gör du när det passar dig och du kan samtidigt bifoga ritningar och övriga handlingar. Du får snabbt återkopplingar från oss på samhällsbyggnadskontoret. Till ansökan ska man bifoga de ritningar som behövs för att beskriva vad man vill göra, som exv en situationsplan, fasadritning och planritning.

 


Genvägen