Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Installera eldstad eller rökkanal


Ska du installera eller göra en väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal i byggnader måste du anmäla det till kommunen.

Du kan göra det digitalt via "Mitt bygge��ppnas i nytt f��nster" på webben eller genom att skicka in en bygglovslankett ��ppnas i nytt f��nster . Din anmälan registreras hos bygglovsavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. Handläggningen påbörjas först när alla handlingar har kommit in. En avgift tas ut enligt gällande taxa.

Din anmälan ska innehålla ritningar

  • Vid installation eller ändring av eldstad ska du bifoga en planritning i skala 1:100 där placering av eldstaden tydligt framgår.
  • Vid installation eller ändring av rökkanal ska du bifoga en fasadritning i skala 1:100 där skorstenens placering är inritad samt redovisar skorstens höjd över taknock.

Innan arbetet påbörjas bör anmälan ske till skorstensfejarmästaren, telefon 0921-16220 (Sotar´n i Boden). Montering av eldstaden får inte påbörjas innan ett startbesked har lämnats. Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna anläggningen innan den får tas i bruk. Om du installerar en eldstad eller rökkanal utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut enligt PBF 9 kap. 19 §.��ppnas i nytt f��nster


Vill du veta mer?
Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret
Byggexp 0921-621 58

 


Genvägen