Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Inventering tillgänglighet


Fysisk tillgänglighet  i flerbostadshus

Under 2014/2015 har Bodens kommun genom samhällsbyggnadskontoret genomfört en inventering av den fysiska tillgängligheten till lägenheter i flerbostadshus. 723 entréer eller 87% av alla entréer i flerbostadshus har inventerats enligt verktyget TIBB, tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd.

I TIBB definieras fem nivåer av tillgänglighet. Varje nivå har specifika krav med en stigande grad av framkomlighet och tillgänglighet. Kraven har fokus på egenskaper vid och i byggnadernas entréer och trapphus. TIBB syftar till att visa på möjliga förbättringsåtgärder för att öka tillgängligheten.

Resultat

Resultatet visar på en låg tillgänglighet där endast 5% av entréerna når TIBB-nivå 1 eller högre. Den låga tillgängligheten beror främst på att Bodens flerbostadshus har hög ålder, där cirka 80% av beståndet är byggt före 1980.

Trots den låga tillgängligheten visar resultatet på stora möjligheter för fastighetsägare att åtgärda enkla hinder till låg kostnad, i de flesta fall. För 70% av entréerna som fick TIBB-nivå 0 behöver 1-2 krav åtgärdas för att nå upp till TIBB-nivå 1. Det kan röra sig om att sätta kontrastmarkeringar på trappsteg och ledstänger på båda sidor av trappan. 

När väl TIBB-nivå 1 uppnåtts finns stor potential för ett stort antal entréer att även klara nivåerna 2-4, särskilt de med hiss. För andra behövs åtgärder för att skapa låsbara avställningsplatser för rullatorer innanför eller utanför entrén. Även installation av entréramper bidrar till bättre tillgänglighet.

129 av entréerna har hiss, varav 31 hissar är rullstolsanpassade. Endast fem entréer når TIBB-nivå 5, vilket är nivån för att en rullstolsbunden ska kunna anses ta sig upp till varje våningsplan med hiss.

För de 26 entréerna som inte klarade TIBB-nivå 5, men har rullstolsanpassad hiss, finns goda möjligheter att nå högsta nivån. Genom att systematiskt åtgärda hindren på lägre TIBB-nivåer skulle en förbättrad tillgänglighet för dessa entréer vara ett stort tillskott.

Läs mer

Resultatet av inventeringen kan studeras närmare i slutrapporten och TIBB-kartan. Klicka på bilderna eller på länktexterna (PDF-filer)

 

Slutrapport, Fysisk tillgänglighet till lägenheter i flerbostadshus i Bodens kommun (PDF-fil)��ppnas i nytt f��nster

TIBB-karta, webbkarttjänst med inventeringsresultaten��ppnas i nytt f��nster


Genvägen