Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Centrumvision


Samhällsbyggnadskontoret har låtit MAF Arkitektkontor ta fram en vision för bostadsutveckling i Bodens centrum. Utgångspunkten för visionen är att kommunen ska växa till 30 000 invånare till år 2025. Centrumvisionen ska utgöra underlag för dialog om framtida utveckling av bostäder i Bodens centrala stadsdelar och är således ett underlag vid upprättande av detaljplaner samt fördjupning av översiktsplanen för centralorten.

Visionen består av idéer om hur ett antal centralt belägna delområden kan bebyggas med bostäder. Visionen visar hur ny bebyggelse och befintliga miljöer kan utvecklas och öka attraktiviteten i Bodens centrala stadsdelar.

Läs hela visionen här: Centrumvision – diskussionsunderlag om bostadsutveckling i Bodens centrala stadsdelarÖppnas i nytt fönster


Genvägen