Senast uppdaterad: 12/13/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Centrum för alla


Centrum för alla - kartläggning av offentliga platser ur jämställdhetsperspektiv

Bodens kommun arbetar för att stärka och utveckla centrum och på så vis öka attraktiviteten för invånare, besökare och verksamhetsutövare. Målsättningen är att centrum ska vara en välkomnande plats som kan nyttjas av alla och för olika aktiviteter: umgås, äta, handla eller njuta av grönskande parker, klättra i snöhögar eller nyttja våra fina promenadstråk. SCB:s medborgarundersökning visar att de tillfrågade i Bodens kommun i mindre utsträckning känner sig trygga än tidigare. Trygghet är en av de faktorer som påverkar hur vi upplever, och i förlängningen, använder våra offentliga platser.
 
Genom att kartlägga hur kvinnor respektive män upplever offentliga miljöer i Bodens centrum kan jämställdhetsperspektivet integreras när kommunen planerar för stadens utveckling. Kartläggningen kan även ge en förståelse för hur vi bör utforma och sköta våra offentliga platser så att centrum ska passa för alla.
 
Projektets delmoment
Kartläggning sker genom:
  • Webbenkät 2016-04-19-2016-05-12
  • Fältinventering
  • Stadsvandring/Workshop för fokusgrupp respektive kommunala förvaltningar
Resultatet redovisades genom en särskild utställning under skördefest och miljödagarna 26-28 augusti. Här kan du ta del av slutrapporten.Öppnas i nytt fönster
 

Genvägen