Senast uppdaterad: 11/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Fördjupad översiktsplan Boden och Sävast


Bodens kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan. Planen ska visa hur Boden och Sävast ska se ut och utvecklas i framtiden. Frågor som kommer att ingå i planen är bland annat var det ska byggas nya bostäder, hur grönområdena ska utvecklas och bevaras samt hur våra miljöer ska utformas.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen kommer det att finnas flera tillfällen att tycka till. Vi håller nu på att samla in tankar och idéer om områdenas utveckling. Ta möjligheten och var med i dialogen!

Här kan du hitta mer information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen: 

http://www.boden2025.se/


Genvägen