Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Friköpa tomträtt


Om du är intresserad av att friköpa din tomträtt kan du här skicka in dina uppgifter för att sedan få svar på vad just din tomträtt skulle kosta att friköpa.

Friköpspriset är 60% (gäller småhustomter) av marktaxeringsvärdet så en tomträtt kostar olika beroende på i vilket område du bor i.


Kontakta mig för priset på min tomträtt, tack.

Namn:

Adress:


Fastighetsbeteckning:

E-postadress:

Övrigt: 


Genvägen