Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ta hand om ditt trädgårdsavfall


Trädgårdsavfall, d.v.s. löv, häckklipp, fallfrukt, gräsklipp, ogräs, ris, grenar, mossa etc får inte läggas i kärlet för hushållsavfall, det får inte heller lämnas i skogen eller på någon annan plats i villakvarteren. Att elda upp sitt trädgårdsavfall för att bli av med det är inte heller tillåtet.

Dumpning av trädgårdsavfall i skogen eller på annan plats anses som nedskräpning enl. 15 kap. 30 § miljöbalken och är ett miljöbrott som kan polisanmälas.

Kompostera

Det bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfall är att kompostera på den egna tomten, detta får man göra under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.

Lämna till Återvinningscentralen (ÅVC)

Trädgårdsavfall kan även lämnas till Återvinningscentralen i Boden ��ppnas i nytt f��nster(Brännkläppen) och i Harads��ppnas i nytt f��nster. Dit lämnas också stubbar, stammar och stockar.

ÅVC har öppet vardagar samt extra öppethållande vissa lördagar under våren, se öppettider via länkarna ovan eller i miljöalmanackan.

Så här får det inte se ut!!

  


Kontakta Samhällsbyggnadskontoret om du har frågor
Expeditionen tel. 0921-622 56
sbk@boden.se


Genvägen