Senast uppdaterad: 07/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Dricksvatten ur egen brunn


Har du en bra brunn med bra vatten så är det en ovärderlig tillgång. Kom bara ihåg att kontrollera brunnen och vattnet regelbundet.

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du information om hur du kan gå tillväga och vad du ska tänka på när du kontrollerar din brunn.

I en vattenanalys undersöker man om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet tar prov på sitt vatten, helst vart tredje år.

Läs mer om brunnar på Livsmedelsverkets hemsida��ppnas i nytt f��nster

Vattenprov

Vill du ta ett vattenprov ur din brunn så kontakta först ett laboratorium, se länk nedan.

När du beställer ett provtagningspaket från laboratoriet så får du instruktioner och speciella flaskor för att ta ditt vattenprov. En del laboratorier har särskilda brunnskampanjer under sommaren speciellt för de med egen brunn.

Om ett provsvar visar att man har dåligt dricksvatten bör man som brunnsägare göra något åt det. Börja med att ta reda på orsaken och anlita alltid fackmän för att åtgärda problemen.

Swedacs register över ackrediterade laboratorium ��ppnas i nytt f��nster


Vill du veta mer?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret, sbk@boden.se
Tele: 0921 - 621 56


Länkar


Genvägen