Senast uppdaterad: 12/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Elektroniska cigaretter


Försäljning av elektroniska cigaretter (E-cigaretter) och påfyllnadsbehållare

Från och med den 1 juli 2017 gäller ny lagstiftning för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Påfyllningsbehållare som innehåller en vätska utan nikotin omfattas inte av lagen. I lagen finns regler som du måste följa för att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.

Anmäl försäljning till kommunen

När du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen. Använd blanketten för försäljning av e-cigaretter som finns i kommunens blankettbank ��ppnas i nytt f��nsterunder näringsliv och företagande

Ett egenkontrollprogram ska bifogas anmälan

Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. 

Blanketten för egenkontollprogram som finns i kommunens blankettbank ��ppnas i nytt f��nsterunder näringsliv och företagande


Genvägen