Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Egenkontroll


Alla livsmedelsverksamheter ska ha ett system för egenkontroll. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel som saluhålls är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande regler. Därför måste du ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet för att kunna förhindra att människor blir sjuka. Det är viktigt att ha ett system som är anpassat efter verksamhetens storlek och art. 

Verksamhetsutövaren är skyldig att se till att den personal som hanterar livsmedel får utbildning i livsmedelhygien och har de kunskaper som krävs för de arbetsuppgifter som de ansvarar för. Den personal som arbetar med livsmedelshantering ska alltså veta vilka rutiner som finns i egenkontrollen och följa dem.

Ta hjälp av de nationella branschriktlinjerna

Du kan ta hjälp av de nationella branschriktlinjerna för att hitta lämpliga rutiner och arbetssätt. Det är viktigt att du anpassar rutinerna till de förhållanden som finns i din verksamhet. Läs mer i länken till höger.


Genvägen