Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Riskklassning och avgifter


Riskklassning

Enligt gemensamma EU-regler ska livsmedelskontrollen baseras på de risker som finns i verksamheten.

Risken baseras på tre faktorer:
• vilken typ av verksamhet och livsmedel som berörs
• vilken storlek på produktionen
• om livsmedlen ska ätas av känsliga grupper

Dessutom vägs det in hur väl företagen följer lagstiftningen och förebygger riskerna. Det här betyder att företag som har en väl fungerande verksamhet behöver mindre tid för kontroll och därmed får lägre årlig kontrollavgift.

Vad menas med risk?

I begreppet risk ligger både sannolikheten för att det ska hända något som kan påverka människors hälsa negativt, men även vilken konsekvens/följder/omfattning detta kan få.

I Livsmedelsverkets vägledning tas hänsyn till risken genom att utgå från vilken typ av verksamhet det är, vilka livsmedel som finns i anläggningen och om man tillverkar livsmedel för känsliga konsumentgrupper. Här utgår livsmedelsverket från hur stor anläggningen är och hur stor den årliga produktionen är.

Årlig kontrollavgift

Den årliga kontrollavgiften som ditt företag betalar bygger på en bedömning av din verksamhets risker, produktionens storlek och skötsamhet.

Extra offentlig kontroll

Om det vid den årliga kontrollen konstateras brister i din verksamhet som kräver en extra offentlig kontroll det vill säga ett återbesök, kommer den tid som krävs för detta att debiteras med timavgift utöver den årliga kontrollavgiften. Till extra offentlig kontroll räknas följande saker in: förberedelser inför återbesöket, själva återbesöket, restid och efterarbete till återbesöket som till exempel rapportskrivning.

Företag får lägre avgift vid fungerade verksamhet

Om företaget uppfyller lagstiftningens krav, till exempel att företaget kan visa upp en väl fungerande egenkontroll och klarar sig bra vid kontrollerna, kan avgiften sänkas till nästa år eftersom det behövs färre kontrolltimmar.

De företag som inte uppfyller lagstiftningens krav kan istället få fler kontrolltimmar och får därmed en höjd kontrollavgift.


Genvägen