Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Luftmätning


Enligt den strategiska planen för Bodens kommun ska luftmätningar genomföras varje år i centrala staden.

Mellan stadshus A och B, den låga tegelbyggnaden, Kungsgatan 24, kommer luftmätning ske under hela året 2017.

Vi mäter följande parametrar:

  • Veckovis mätning av partiklar PM10 och PM2,5
  • Analys av bens(a)pyren, utifrån veckovis partikelprovtagning av PM10

Samhällsbyggnadskontoret genomför just nu en omarbetning av ett kvalitetssäkringsprogram och en kontrollstrategi för luft. Dokumenten publiceras på denna sida så snart de är antagna.


Genvägen