Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Naturreservat, skyddad natur


Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och fågelskyddsområden. Länsstyrelsen ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat, nationalparker och vandringsleder i fjällen.

Nationalpark

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen.

Naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.

I Bodens kommun finns (okt 2016) 39 st naturreservat och tillsammans utgör de över 2,3 % av kommunens totala yta.

Läs om Bodens alla naturreservat på Länsstyrelsens hemsida ��ppnas i nytt f��nster.

Dispenser i nationalparker och naturreservat ��ppnas i nytt f��nster

 


Genvägen