Senast uppdaterad: 08/31/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bodens historia


Vy över Boden från 1967

Vy över Boden från 1967. Foto: B. Lehman

Boden har anor sen långt tillbaka. På en kulle i närheten av Boden har man funnit en stenåldersboplats som är 7000 år gammal. Men det var tre viktiga händelser som blev den riktiga starten för Bodens utveckling. Bodens fästning, malmbanan och norra stambanans byggande ledde till en enorm utveckling av den lilla byn vid Luleälven. Bodens fästning användes till slutet av 1990-talet och delar av den visas nu för allmänheten.

Traditionen i Boden bygger på det offentliga samhället. Försvaret och sjukvården har varit det som karaktäriserat kommunen i alla tider. Så är det även idag trots att centrallasarettet flyttat knappt två mil mot Luleå och det skett stora nedskärningarna inom försvaret.

Men ur det offentligt präglade samhället växer ett nytt Boden fram. Bodens kommun tycker det är viktigt att uppskatta historien för att kunna blicka framåt.


Genvägen