Senast uppdaterad: 06/25/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Tillkännagivanden av justerade protokoll


Protokollen innehåller politiska beslut inklusive en redovisning av delegationsbeslut. Originalprotokollen finns hos respektive förvaltning. När anslaget tas ner går också tiden för överklagande ut.

Nämnd Protokoll Anslaget Anslaget tas ner

Kommunstyrelsen

Aktuellt protokoll Öppnas i nytt fönster 2018-06-18 2018-07-10

Kommunfullmäktige

Aktuellt protokoll Öppnas i nytt fönster 2018-05-29 2018-06-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2018-03-12 2018-04-03

Socialnämnden

Aktuellt protokoll 2018-06-21 2018-07-16

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2018-06-20 2018-07-12

Överförmyndarnämnden

2018-06-13 2018-06-25 2018-07-17

 Överförmyndarnämnden, extra sammanträde

Utbildningsnämnden

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2018-05-24 2018-06-18

Miljö- och byggnämnden

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2018-06-20 2018-07-16

Fastighetsnämnden

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2018-06-20 2018-07-04

Valnämnden

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2018-01-19 2018-02-09

Kommunrevisionen

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2018-02-06 2018-03-08

Genvägen