Senast uppdaterad: 04/27/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Arbeta inom räddningstjänsten


 Personalen på skift 4

 

Heltidsbrandman

Att arbeta som brandman innebär mycket mer än att släcka bränder. Räddningstjänsten rycker ut vid till exempel trafikolyckor, sjukvårdslarm, kemikalieolyckor, olyckor med farligt gods, djurlivräddning och oljeutsläpp.
Utryckningar utgör en mindre del av arbetstiden. Som brandman arbetar du mycket med förebyggande brandskydd, informerar på skolor och arbetsplatser eller genomför brandskyddskampanjer. Andra viktiga delar är fortbildning, övningar och materielvård.
För dig som vill arbeta inom räddningstjänst är viktiga egenskaper god fysik, starkt psyke, stresstålighet, vilja att hjälpa människor och förmåga att samarbeta.
Som brandman möter du människor i en rad olika sammanhang – ofta i svåra situationer. För att klara av uppgiften att vara en räddningstjänst för alla medborgare i samhället är det viktigt att ha både manliga och kvinnliga medarbetare, med olika bakgrund.
Eftersom brandmannayrket är fysiskt krävande ingår konditions- och styrketräning under arbetstid. För en brandman ingår arbete på höga höjder och i trånga utrymmen. Därför bör du inte vara höjdrädd eller lida av klaustrofobi.

Utbildning

För dig som vill bli brandman och arbeta med räddning och säkerhet finns en tvåårig eftergymnasial utbildning i skydd mot olyckor (SMO).
Under utbildningen lär du dig såväl metoder för olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder, som att genomföra och följa upp räddningsinsatser.
De teoretiska studierna varvas med praktiska övningar som utgår ifrån verkliga situationer som väntar dig i arbetslivet.
Utbildningen ger dig en examen i räddnings- och säkerhetsarbete. Du får kompetens att arbeta inom den kommunala räddningstjänsten eller inom området skydd mot olyckor vid andra kommunala förvaltningar och statliga myndigheter eller på ett privat företag.

Läs mer här
SMO

Deltidsbrandman - Räddningstjänstpersonal i beredskap

Att vara deltidsbrandman, eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för företagen och invånarna i den ort där du bor. Att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap är inget heltidsyrke. Du bör därför ha ett annat yrke som bas.

Många arbetsgivare ser det som en tillgång att ha deltidsbrandmän anställda, eftersom arbetsgivaren då får en kompetens inom bland annat brandskyddsarbete.

Om du är intresserad av att bli deltidsbrandman, kontaktar du räddningstjänsten i kommunen och talar om att du är intresserad av att veta mer om vad som krävs för att kunna jobba som deltidsbrandman. Du får då mer information om vilket behov som finns och vilka krav som ställs för anställning.

Läs mer härÖppnas i nytt fönster

Brandingenjör

Ett säkert samhälle ses av många som en självklarhet men samhället blir allt mer komplext och sårbart med allt fler system som skall fungera tillsammans och med en ökad effektivitet. Brandingenjörens uppgift är många gånger att arbeta med risker i samhället på ett systematiskt sätt.
Brandingenjören skall inte bara kunna förstå en brand och veta hur den skall släckas utan skall också ha goda kunskaper i hur uppkomst av brand förhindras. Är olyckan ändå framme skall brandingenjören ha kunskaper om hur konsekvenserna mildras.
Förutom brand ger utbildningen en gedigen kompetens inom riskhanteringsområdet. Detta inkluderar metoder för att identifiera risker, bedöma risker samt ge förslag på hur riskerna kan minskas eller elimineras. Vidare ingår kurser inom områdena ledarskap, teamwork och utvecklingsarbete. Utbildningen kännetecknas av att ligga steget före, dvs. agera istället för att reagera.

Du kan studera på två orter i Sverige; Luleå och Lund. Utbildningen är på 210 högskolepoäng vilket motsvarar 3,5 års heltidsstudier. För att få jobba som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst krävs en påbyggnadsutbildning motsvarande ett års studier vid MSB:s skola i Revinge.

Läs mer här  
Brandingenjör LTU
Brandingenjör LTH
Påbyggnadsutbildning Brandingenjör 


Genvägen