Senast uppdaterad: 04/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Årsredovisning


Årsredovisningen summerar året. Där sker uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi. I förvaltningsberättelsen sker uppföljning av den strategiska planen och i verksamhetsberättelserna av verksamhetsplanerna. Under året sker motsvarande uppföljning i delårsrapporten.

Syftet med uppföljningen är att få ett beslutsunderlag för åtgärder och fortsatt planering. Läs mer om styrning och uppföljning i Bodens kommun under avsnittet Styrning

Årsredovisning 2016��ppnas i nytt f��nster  (navigera via innehållsförteckning på sidan 3)
Årsredovisning 2015 ��ppnas i nytt f��nster (navigera via innehållsförteckning på sidan 3)
Årsredovisning 2014 ��ppnas i nytt f��nster (navigera via innehållsförteckning på sidan 2)
Årsredovisning 2013 ��ppnas i nytt f��nster (navigera via innehållsförteckning på sidan 2)
Årsredovisning 2012 pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
 (navigera via innehållsförteckning på sidan 2)
Årsredovisning 2011 pdf-dokument Öppnas i nytt fönster (navigera via innehållsförteckning på sidan 2)
Årsredovisning 2010 pdf-dokument Öppnas i nytt fönster (navigera via innehållsförteckning på sidan 2)
Årsredovisning 2009 pdf-dokument Öppnas i nytt fönster (navigera via innehållsförteckning på sidan 3)
Årsredovisning 2008 pdf-dokument Öppnas i nytt fönster (navigera via innehållsförteckning på sidan 3)
Årsredovisning 2007 pdf-dokument Öppnas i nytt fönster (navigera via innehållsförteckning på sidan 3)
Årsredovisning 2006 pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Årsredovisning 2005 pdf-dokument Öppnas i nytt fönster
Årsredovisning 2004 pdf-dokument Öppnas i nytt fönster


Genvägen