Senast uppdaterad: 03/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kommunledningsförvaltning


Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning. Vi arbetar med ledning, styrning, samordning och utveckling. Vi ger service genom:

Ekonomikontoret: Budget, redovisning, överförmyndarexpedition och kommunala upphandlingar.

IT-kontoret: Utveckling, support, förvaltning och drift av kommunens IT-miljö.

Kommunikationskontoret: På kommunikationskontoret möter du kommunikatörer, växelpersonal och tryckeripersonal. Vi jobbar med tillväxt i kommunen genom att främja god intern och extern kommunikation.

Personalkontoret: Personal- och lönefrågor.

Samhällsbyggnadskontoret: Byggande, hälsoskydd, kemikalier, livsmedelskontroll, markfrågor, miljöskydd, planarbete, tomtförsäljning m m. 

Kommunledningskontoret: Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och valnämndens kansli, huvuddiarium, kommunarkiv, konsumentvägledning, budgetrådgivning och skuldsanering.


Genvägen