Senast uppdaterad: 02/26/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Att rösta i valet


Personrösta

Man kan rösta på många olika sätt.

Väljaren kan:

 • rösta i sin vallokal på valdagen
 • förtidsrösta var som helst i Sverige
 • rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat
 • budrösta (detta gäller enbart vissa väljare)

Väljaren måste välja själv

Den grundläggande regeln som gäller för alla sätt att rösta är att väljaren själv måste göra i ordning sin röst, dvs. lägga valsedeln i valkuvertet.

Väljarna röstar på parti men kan numera också avge en personröst genom att markera en särskild kandidat på valsedeln. Personröstningen är frivillig. Den som inte gör en personmarkering avstår från att påverka vilka kandidater som skall representera partiet. Personmarkering får bara göras för en kandidat som själv godkänt nomineringen.

Tidigare fanns möjlighet att fritt skriva till och stryka kandidater. Numera tar man vid röstsammanräkningen inte alls hänsyn till om kandidater strukits, och möjligheten att skriva till namn är starkt begränsad.

ID är ett krav

Numera måste man visa en id-handling för att få rösta (om man inte är känd av röstmottagarna). Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste visa en id-handling.

På valdagen är vallokalerna öppna för röstning mellan kl. 8-20. Förtidsröstning kan ske fr.o.m. den 18:e dagen före valet.

Genom den nya vallag som trädde i kraft den 1 januari 2006 har den tidigare poströstningen upphört. Vid allmänna val ansvarar kommunerna också för röstmottagning på sjukhus, ålderdomshem, kriminalvårdsanstalter och andra vårdinrättningar för dem som inte har möjlighet att uppsöka sin vallokal på valdagen.

 Förtidsrösta Loggo

Förtidsrösta

Man kan välja att rösta i hemortens vallokal på valdagen eller att förtidsrösta i en lokal som kommunen ställt till förfogande, i Bodens kommun förtidsröstar vi i stadshuset, biblioteket och bokbussen. På www.val.se kan du se i vilken lokal du kan förtidsrösta i den kommun du är.

Rösta utomlands

Den som vistas utomlands kan rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat som har röstmottagning. Det är numera också möjligt att brevrösta från utlandet.

Rösta med bud

Huvudregeln är att var och en skall avge sin röst personligen, men det går att rösta med bud.

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom 
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren, liksom annan närstående.
  Budet måste ha med sig röstarens röstkort samt egen ID-handling för att styrka sin identitet.

X


Genvägen