Senast uppdaterad: 05/24/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Områdesbeskrivningar


Områdesbeskrivningar av 36 kommundelar

Här finns statistiska beskrivningar av 36 kommundelar i Bodens kommun. Där beskrivs befolkning, sysselsättning, arbetsmarknad, inkomster, bilinnehav, ohälsa och byggnadsbestånd.

Dokumentet är uppdelat i 2 delar

Del 1 innehåller Bodens kommun och 19 kommundelar:

Lundagård/Sveafältet, Sanden, Prästholmen, Central, Bodsvedjan, Lejonbacken, Bodforsen, Trångfors, Heden, Vittjärv, Björkelund, Svartbjörnsbyn, Buddbyn, Erikslund, Fagernäs, Norra Svartbyn, Torpgärdan, Södra Svartbyn och Gruvberget.

Del 2 innehåller 17 kommundelar:

Sävast, Sävastön, Sävastberget, Syden, Skogså, Gunnarsbyn, Unbyn, Mockträsk, Vändträsk, Brännberg, Södra Bredåker, Norra Bredåker, Bodträskfors, Harads, Sandträsk, Svartlå och Hamptjärnmoran. 

Områdesbeskrivningar del 1. 8,4 Mb��ppnas i nytt f��nster

Områdesbeskrivningar del 2. 9,5 Mb��ppnas i nytt f��nster

Områdesbeskrivningarna finns också tillgängliga i karttjänsten:

WebGIS Boden��ppnas i nytt f��nster


Genvägen