Senast uppdaterad: 05/24/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

SCB:s kommunfakta om Boden


Uppgifterna i Kommunfakta är sammanställda av Statistiska centralbyrån (SCB)

Kommunfakta innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i Bodens kommun. Det är uppgifter om befolkning, arbetsmarknad, utbildning, barnomsorg, äldreomsorg, förvärvsinkomst, bostäder, ekonomiskt bistånd och kommunal ekonomi.

Barn & familj innehåller uppgifter om familjetyp, sammanboendeform, bakgrund, föräldrarnas sysselsättningsstatus och familjernas disponibla inkomst.

Se faktabladen genom att klicka på nedanstående länkar

Kommunfakta.pdf��ppnas i nytt f��nster

Barn & Familj.pdf��ppnas i nytt f��nster

Animerad befolkningspyramid��ppnas i nytt f��nster

Definitioner kommunfakta.pdf��ppnas i nytt f��nster

Definitioner Barn och familj.pdf��ppnas i nytt f��nster

 


Genvägen