Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Radon


Vad är radon?
Grundämnet radium finns överallt i naturen, mer eller mindre koncentrerat. När det sönderfaller bildas den lukt-, färg- och smaklösa gasen radon. Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, som kan fastna på bl.a. damm- och rökpartiklar i luften.

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Blå lättbetong som tillverkades mellan 1929-1975 avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Den blåa lättbetongen kan har förkommit som byggmaterial ända fram till 1980. Radon i dricksvattnet drabbar främst dem som har egna brunnar.

Hälsorisker
När vi andas in radonhaltig luft kan det leda till cellförändringar som kan utvecklas till lungcancer. Statens strålskyddsinstitut bedömer att radon i bostäder orsakar 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. De flesta som drabbas är rökare.

Mät radonhalten
Radonhalten i byggnader får inte överstiga 200 Bq/m3 luft. Det enda sättet att kontrollera radonet är att mäta. Mätningarna ska utföras minst två månader under eldningssäsong, 1 oktober till 30 april. Den vanligaste metoden är spårfilm. Du beställer radonmätare (dosa med 6 cm diameter) från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna i minst två rum; sovrummet och det mest använda rummet förutom köket.

En mätning i två rum kostar ca 400 kr inklusive moms och en mätning i tre rum kostar ca 500 kronor inklusive moms.

Bor du i flerfamiljshus? Bor du i hyreshus eller bostadsrätt är det fastighetsägaren/hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen som svarar för radonmätning.

Radonriskkarta markradonÖppnas i nytt fönster 

Läs mer om radon på Boverkets hemsida��ppnas i nytt f��nster,

Swedacs register över ackrediterade företag som mäter radon��ppnas i nytt f��nster.    

Blanketter för redovisning av radonmätning i flerbostadshus

Planerad radonmätning��ppnas i nytt f��nster

Genomförd radonmätning��ppnas i nytt f��nster                                


Genvägen