Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Tobak


Tobaksförsäljning är anmälningspliktig
Du som säljer tobaksvaror till konsumenter ska anmäla det till miljö- och byggnämnden innan du börjar försäljningen. Blankett för anmälan om försäljning av tobaksvaror till konsument hittar du i blankettportalen��ppnas i nytt f��nster.

Tillsyn
Den som bedriver försäljning av tobaksvaror är skyldig att utöva tillsyn, och även att utarbeta ett program för egentillsyn. Det ska med andra ord finnas rutiner för hur åldersgräns och andra bestämmelser tillämpas och övervakas.

Syftet med anmälningsplikten i kombination med den avgiftsfinansierade tillsynen som kommunen gör är att förbättra efterlevnaden av tobakslagens förbud mot försäljning av tobaksvaror till personer under 18 år.

Helt rökfritt på restauranger
Alla restauranger och serveringsställen inomhus ska vara helt rökfria. Omsorgen om personalens hälsa är den främsta orsaken till detta. Serveringarna har möjlighet att inrätta särskilda rökrum. Mat och dryck får inte föras in i rökrummet.


Länkar


Genvägen