Senast uppdaterad: 07/10/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Information om Boden 2007


Till folkmängden är Boden den tredje största kommunen i Norrbotten. Den ligger vid Luleälven ca 3,5 mil från dess mynning. Tre årtal har spelat en avgörande roll för kommunens utveckling. År 1888 öppnades järnvägen Luleå-Gällivare och år 1894 drogs stambanan genom övre Norrland fram till Boden. Bodens fästning kom till år 1901 och Boden fick på så sätt en stor betydelse för det militära försvaret av övre Norrland.

Folkmängd 2006-12-31  Invånare 
Män 13 869
Kvinnor 14 133
Totalt 28 002
   
Budget för 2007  milj./kr
Verksamhetens nettokostnader 1 320,0
Nettoinvesteringar     85,0
Kommunala skatteintäkter   991,2
Statsbidrag   353,5
   
Kommunal utdebitering 2007  
Primärkommun  22:13
Landstingskommun  9:42
Summa  31:55
Begravningsavgift (obligatorisk)  0,20
Medlemsavgift Svenska kyrkan  0,90
Summa  32,65
   
Kommunalråd  
Olle Lindström (m)

 

Bosse Strömbäck (v)

 
Kommunchef  
Caj Skoglund  

 

 
Kommunfullmäktige   
Ordförande Åke Eltoft (m)  

49 ledamöter valda för perioden 2007 - 2010

Mandat
Norrbottens Sjukvårdsparti  4
Vänsterpartiet  7
Moderata Samlingspartiet  16
Folkpartiet Liberalerna 1
Miljöpartiet 1
Centern  2
Socialdemokraterna 16
Kristdemokraterna 2
 
Kommunstyrelsen  
Ordförande Olle Lindström (m)  
15 ledamöter valda för perioden 2007-2010  Mandat
Norrbottens Sjukvårdsparti  1
Moderata Samlingspartiet   4
Vänsterpartiet   2
Centern  1
Folkpartiet Liberalerna   1
Miljöpartiet  1
Socialdemokraterna  4
Kristdemokraterna  1
 
Sport, fritid  
Nordpoolen, antal bad (2006) ca 180 208
 
Föreningar  
Antal föreningar  325
   
Hotell och camping (antal bäddar)  

Quality Hotel Bodensia

 199
Bodens Vandrarhem  33

Hotell Nivå

66

Hotell Standard

17

Skapa Konferens och hotell

26

Bodens camping,                       400 husvagnsplatser, 100 tältplatser   

80

Storklinten,                                58 husvagnsplatser

28

Kyrkstugorna

115
Sörbyn 48
Valvträsk 24

Lassbygården

12

Korpforsen

12
Valvträskarn 12
Lillåudden/Holm 4/4
Brittas Pensionat 19
Gestalt Kreativitet Gården 16
   
Kongress och samlingslokaler (antal platser)

Platser 

Björknäshallen

 4 500
Sporthallen   1 490
Logen, Vändträsk 750
Travrestaurangen   700
Folkets Hus                                                          ca  600
Träffpunkten, Sävast   500
Sagateatern   440
Folkets Hus, Gunnarsbyn 420
Björksalen   411
Folkets Hus, Lakaträsk   375
Samlingslokal, Torpgärdan   375
Idrottsgården, Vittjärv   350
Logen, Sörbyn   330
Edeborg, Harads   315
Bygdegården, Södra Bredåker   300
Unbyn   300
Rondo   250
Perbackagården   230
Odd Fellow   200
Institutionen för hälsovetenskaps aula   185
Forum  ca 150
Björkens pelarsal   150
Åskogsgården, Åskogen   150
Snabelhuset   100
Bodens soldathem   130
Druidgården   90
Kläppgården, Harads   50
Kunskapen, Skapa Företagsby   100
Framtiden, Skapa Företagsby   32
Utmaningen, Skapa Företagsby   24
Eldsjälen, Skapa Företagsby   18
Insikten, Skapa Företagsby   13
Pedagogen, Skapa Företagsby   6

Lassbygården  

40
Anställda för större arbetsgivare i Bodens kommun
(2007-01-22)

 Anställda

Bodens kommun 2 742
Försvarsmakten - fortifikationsverket  1 317
Norrbottens läns landsting 326

Banverket

155

Silentium Contact AB

119
Inre Kraft i Norr AB  117
Veiola Transport Sverige AB 94 

Konsum Norrbotten

86 

Samhall Aktiebolag

69 
Textilservice i Boden AB  68 

Green Cargo AB

67 

Posten AB

67 
Migrationsverket 63 
Rikspolisstyrelsen 61 

ICA Kvantum

52 
   

Utbildning läsåret 06/07 (antal elever jan 2007) och
barnomsorg

 Elever

Grundskola inklusive förskoleklass  3 249

Gymnasieskola

1 129
Särskola (Gr 39 + Gy 39 + Vux 22)  100
Kommunal musikskola   584
Vuxenutbildning (Gr 77+Gy 354+ Sv för invandrare 149) 580
Förskola 1-5 år, antal placerade barn 1 072
Familjedaghem, antal placerade barn 46
Fritidshem, antal placerade barn  831

 

Förvärvsarbetande i olika näringsgrenar 2005     Nattbef  Dagbef
 
Jordbruk, skogsbruk och fiske                                                   276  229
Tillverkning och utvinning  866 545
Energi-, vattenförsörjning och avfallshantering    141 86

Byggverksamhet 

946 888

Handel och kommunikationer  

1 857 1 455
Finansiell verksamhet och företagstjänster  1 224 1 002
Utbildning och forskning (inklusive förskolan)  1 581 1 586
Vård och omsorg  3 110 2 080
Personliga och kulturella tjänster  757 642
Offentlig förvaltning m m  1 846 1 995
Ej specificerad verksamhet  259 271
TOTALT  12 863 10 779
(varav inpendlare till Boden kommun)   1 636
(varav utpendlare från Bodens kommun) 3 720  

Genvägen