Senast uppdaterad: 07/10/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Information om Boden 2008


Till folkmängden är Boden den tredje största kommunen i Norrbotten. Den ligger vid Luleälven ca 3,5 mil från dess mynning. Tre årtal har spelat en avgörande roll för kommunens utveckling. År 1888 öppnades järnvägen Luleå-Gällivare och år 1894 drogs stambanan genom övre Norrland fram till Boden. Bodens fästning kom till år 1901 och Boden fick på så sätt en stor betydelse för det militära försvaret av övre Norrland.

Folkmängd 2007-12-31  Invånare 
Män 13 822
Kvinnor 14 016
Totalt 27 838
   
Budget för 2008  milj./kr
Verksamhetens nettokostnader 1 372,5
Nettoinvesteringar     98,2
Kommunala skatteintäkter   1 045,4
Utjämning   347,4
   
Kommunal utdebitering 2008  
Primärkommun  22:13
Landstingskommun  9:42
Summa  31:55
Begravningsavgift (obligatorisk)  0,22
Medlemsavgift Svenska kyrkan  0,90
Summa  32,67
   
Kommunalråd  
Olle Lindström (m)

 

Bosse Strömbäck (v)

 
Kommunchef  
Håkan Hansi  

 

 
Kommunfullmäktige   
Ordförande Åke Eltoft (m)  

49 ledamöter valda för perioden 2007 - 2010

Mandat
Norrbottens Sjukvårdsparti  4
Vänsterpartiet  7
Moderata Samlingspartiet  16
Folkpartiet Liberalerna 1
Miljöpartiet 1
Centern  2
Socialdemokraterna 16
Kristdemokraterna 2
 
Kommunstyrelsen  
Ordförande Olle Lindström (m)  
15 ledamöter valda för perioden 2007-2010  Mandat
Norrbottens Sjukvårdsparti  1
Moderata Samlingspartiet   4
Vänsterpartiet   2
Centern  1
Folkpartiet Liberalerna   1
Miljöpartiet  1
Socialdemokraterna  4
Kristdemokraterna  1
 
Sport, fritid  
Nordpoolen, antal bad (2007) ca 180 000
 
Föreningar  
Antal föreningar ca 325
   
Hotell och camping (antal bäddar)  

Quality Hotel Bodensia

 199
Bodens Vandrarhem  33

Hotell Nivå

66

Hotell Standard

17

Skapa Konferens och hotell

26

Bodens camping,                     400 husvagnsplatser, 100 tältplatser   

80

Storklinten,                              58 husvagnsplatser

28

Kyrkstugorna

115
Sörbyn 48
Valvträsk 24

Lassbygården

12

Korpforsen

14
Valvträskarn 12
Lillåudden/Holm 4/4
Brittas Pensionat, Harads 19
Gestalt Kreativitet Gården 16
   
Kongress och samlingslokaler (antal platser)

Platser 

Björknäshallen

 4 500
Sporthallen   1 490
Travrestaurangen   700
Folkets Hus                                                          ca  600
Träffpunkten, Sävast   500
Sagateatern   440
Folkets Hus, Gunnarsbyn 220
Björksalen   411
Samlingslokal, Torpgärdan   375
Idrottsgården, Vittjärv   350
Logen, Sörbyn   330
Edeborg, Harads   315
Bygdegården, Södra Bredåker   300
Unbyn   300
Rondo   250
Perbackagården   150
Odd Fellow   200
Institutionen för hälsovetenskaps aula   185
Forum  ca 150
Björkens pelarsal   150
Åskogsgården, Åskogen   150
Snabelhuset   100
Bodens soldathem   130
Druidgården   90
Kläppgården, Harads   50
Kunskapen, Skapa Företagsby   100
Framtiden, Skapa Företagsby   32
Utmaningen, Skapa Företagsby   24
Eldsjälen, Skapa Företagsby   18
Insikten, Skapa Företagsby   13
Pedagogen, Skapa Företagsby   6

Lassbygården  

40
Anställda för större arbetsgivare i Bodens kommun
(2008-01-23)

 Anställda

Bodens kommun 2 723
Försvarsmakten inklusive Fortifikationsverket  1 463
Norrbottens läns landsting 359

Inre Kraft i Norr AB 

178

Banverket 

155
Silentium Contact AB  117
Veolia Transport Sverige AB 105
Textilservice i Boden AB  95

Konsum Norrbotten

86

Samhall Aktiebolag

83
Balfour Beatty Rail Sverige AB 75

Apoteket

 71

Green Cargo AB

 67
Migrationsverket 63
Rikspolisstyrelsen 61
   

Utbildning läsåret 06/07 (antal elever jan 2008) och
barnomsorg

 Elever

Grundskola inklusive förskoleklass  2 947

Gymnasieskola

1 138
Särskola (Gr 48 + Gy 38 + Vux 25)  111
Kommunal musikskola   496
Vuxenutbildning (Gr 57+Gy 265+ Sv för invandrare 107) 429
Förskola 1-5 år, antal placerade barn 1 075
Familjedaghem, antal placerade barn 29
Fritidshem, antal placerade barn  830

 

Förvärvsarbetande i olika näringsgrenar 2006   Nattbef  Dagbef
Jordbruk, skogsbruk och fiske                                                   261  228
Tillverkning och utvinning  832 476
Energi-, vattenförsörjning och avfallshantering    147 90

Byggverksamhet 

970 921

Handel och kommunikationer  

1 844 1 424
Finansiell verksamhet och företagstjänster  1 342 1 140
Utbildning och forskning (inklusive förskolan)  1 573 1 454
Vård och omsorg  3 039 2 056
Personliga och kulturella tjänster  735 637
Offentlig förvaltning m m  1 895 2 002
Ej specificerad verksamhet  241 251
TOTALT  12 879 10 679
(varav inpendlare till Boden kommun)   1 628
(varav utpendlare från Bodens kommun) 3 828  

Genvägen